Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: „Przebudowa części usługowej parteru w budynku wielorodzinnym dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Zdrowia i Straży Miejskiej przy ul. Chwarznieńskiej 4 w Gdyni"

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.08.2022 | 12:00


» Location

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works
  • Sanitary service

» Buyer data

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in