Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1735P Kwilcz – Miłostowo – Krzyżkówko, etap I (od km 0+000 do km 0+661) oraz etap II (od km 0+661 do km 2+200).”

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.08.2022 | 10:00


» Location

17 Stycznia 143
64-400 Międzychód
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Międzychodzki
17 Stycznia 143
64-400 Międzychód
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in