Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej nr 107 464R Ostrów – Skrzyszów w miejscowości Ostrów.

» Notice description

Chodnik o długości ok. 370 m (km od 0 + 617,00 do 0 + 985,85) o szerokości 2 m z kostki brukowej będzie budowany na kolektorze krytym przy drodze gminnej nr 107 464R Ostrów – Skrzyszów po stronie lewej w m. Ostrów. Roboty obejmują także przebudowę zjazdów indywidualnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. Dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja będzie udostępniona (wypożyczona) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.

Szczegółowy zakres robót w przedmiarach robót stanowiącym załącznik do Specyfikacji

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.08.2022 | 10:00


» Location

39-103 Ostrów


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Ostrów
Ostrów 225
39-103 Ostrów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in