Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Jadwisinie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest remont ścieżki pieszo-rowerowej wraz z budową oświetlenia drogowego na ul. Jabłoniowej (droga gminna nr 180745W) w miejscowości Jadwisin gm. Serock, na terenie działek nr ewid. 17, 27/2 i 89 obr. 11 Jadwisin zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy SIGMA BUDOWNICTWO – Mateusz Sikorski, Nowe Koziminy 17, 09 – 100 Płońsk, stanowiącą załącznik Nr 8 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.08.2022 | 11:30


» Location

05-140 Serock


» Category assortment

  • Technical building installation services
  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto i Gmina Serock
ul. Rynek 21
05-140 Serock
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in