"Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Grabów nad Wisłą"

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (1 szt.), z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Wisłą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania minimalne postawione przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.08.2022 | 10:00


» Location

27-704 Przyłęk


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Gmina Przyłęk
Przyłęk BN
27-704 Przyłęk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in