Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej, Zadanie inwestycyjne dofinansowane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/5357/PolskiLad

» Notice description

Modernizację budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej, Zadanie inwestycyjne dofinansowane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/5357/PolskiLad
Zakres rzeczowy przedmiot zamówienia obejmuje:
modernizację budynku SPZZOZ, zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 1, 26-670 Pionki, działka ewid.nr 419/2, obręb – Pionki, stanowiącego podpiwniczony obiekt piętrowy z poddaszem nieużytkowym, z 1937 r., stanowiącą III Etap prowadzonej od 2019 r.
przebudowę budynku istniejącej apteki szpitalnej, zlokalizowanej przy ul. Niepodległości 1, 26-670 Pionki dz. nr 419/2 obręb – Pionki, w celu dostosowania jej do obowiązujących standardów i wymogów Nadzoru Farmaceutycznego
1.3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 9 DO SWZ. SKŁADAJĄ SIĘ NA NIEGO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.08.2022 | 13:00


» Location

26-600 Radom


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Radomski
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
26-600 Radom
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in