Back

Wykonanie projektu oraz nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Miasta Gdańska wraz z trzyletnią pielęgnacją

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie oraz nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Miasta Gdańska wraz z trzyletnią pielęgnacją. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części w tym:
1) Część nr 1 - opracowanie projektu oraz nasadzenie 80 drzew i 668 m2 krzewów na terenie Gminy Miasta Gdańska wraz z trzyletnią pielęgnacją w ramach projektu ”Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej Faza IV – rozbudowa p. odg. Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej w ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”;
2) Część nr 2 - opracowanie projektu oraz nasadzenie 32 drzew na terenie Gminy Miasta Gdańska wraz z trzyletnią pielęgnacją

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.08.2022 | 11:00


» Location

80-298 Gdańsk


» Category assortment

  • Forestry-related services
  • Landscaping services

» Buyer data

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA S.A.
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdańsk
telefon: 58 350 11 00
fax: 58 350 11 01
email: sekretariat@pkm-sa.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in