Poprawa efektywności energetycznej budynków GDDKiA. Etap I - opracowanie dok. proj. dla działań inwestycyjnych polegających na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków z podziałem na 3 części