Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zakup i montaż urządzeń skateparku zlokalizowanego w m. Jedlicze na dz. o nr ewid. 2240/28

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.08.2022 | 11:00


» Location

ul. Rynek 6
38-460 Jedlicze
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Sport
  • Landscaping services

» Buyer data

Gmina Jedlicze
ul. Rynek 6
38-460 Jedlicze
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in