„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, pochodzących...

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.08.2022 | 12:00


» Location

ul. Ludwika Zamenhofa 17
98-300 Wieluń
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Ludwika Zamenhofa 17
98-300 Wieluń
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in