Wykonanie dokumentacji projektowej dot. rozbudowy sieci ciepłowniczej w Poroninie – etap I.

» Notice description

Świadczenie usługi polegającej wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy sieci ciepłowniczej w Poroninie, przy ul. Tatrzańskiej, w rejonie numerów: 2 – 19C wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji do dokonanego zgłoszenia robót budowlanych dokonanego w Starostwie Powiatowym w Zakopanem. Cena ofertowa stanowi wartość ryczałtową i obejmuje zaprojektowanie sieci osiedlowej o długości ok. 1.000 m oraz przyłączy do około 75 budynków (obszar objęty wnioskiem ok. 37 ha). Przyjęte przekroje sieci magistralnej winny uwzględniać możliwość przyłączenia w I etapie ok. 75 budynków i w II etapie ok. 50 budynków(oddzielne postępowanie przetargowe). Warunki techniczne wykonania projektowanej sieci ciepłowniczej i przyłączy: system rurociągów musi być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wytycznymi i warunkami wydanymi przez gestora sieci ciepłowniczej tj. Geotermię Podhalańską S.A.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.08.2022 | 10:00


» Location

34-520 Poronin


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 5
34-520 Poronin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in