Przebudowa drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+,873,50 w oddziale nr 27 oraz 26 w leśnictwie Nadrzecze