Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej do ZPO w Lipniku, ZPO w Węglówce, Szkoły Podstawowej w Czasławiu oraz szkoły w Rabce Zdroju.

» Notice description

1) Nazwa nadana przez Zamawiającego: Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej do ZPO w Lipniku, ZPO w Węglówce, Szkoły Podstawowej w Czasławiu oraz szkoły w Rabce Zdroju.

Zamówienie podzielone zostało na cztery części:

CZĘŚĆ PIERWSZA ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej do ZPO w Lipniku.

CZĘŚĆ DRUGA ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usług dowozu i odwozu dziecka do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Czasławiu.

CZĘŚĆ TRZECIA ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej do ZPO w Węglówce.

CZĘŚĆ CZWARTA ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej do Specjalnej Szkoły Przyspasabiającej do pracy dla osób niewidomych i słabowidzących w Rabce Zdroju.
3) Przewidywana liczba dzieci i młodzieży szkolnej do przewozu miesięcznego została określona w zależności od części zamówienia w załączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.08.2022 | 10:00


» Location

32-412 Wiśniowa


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Wiśniowa
Wiśniowa 441
32-412 Wiśniowa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in