Świadczenie usługi dowozu uczniów z terenu Gminy Poronin do szkół w roku szkolnym 2022/2023.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na regularnym dowozie (odwozie) uczniów z terenu Gminy Poronin do szkół w roku szkolnym 2022/2023 oraz pełnienie opieki nad przewożonymi uczniami w trakcie realizacji przewozów, z podziałem na 3 części obejmujące przewóz uczniów na 3 trasach. Przewidywana liczba dni roboczych w roku szkolnym wynosi: 186 dni. Przewidywana liczba uczniów objętych dowozem: 32. Wykonawca ma obowiązek zapewnić opiekunów we własnym zakresie i na własny koszt. Kierowcami pojazdów i opiekunami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, niewystępujące w Krajowym Rejestrze Karnym oraz w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym. Przy wszystkich trasach, godziny dowozu i odwozu, jak również inne szczegóły należy uzgodnić z Dyrektorami poszczególnych szkół, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Oferty należy złożyć odrębnie dla każdej części zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.08.2022 | 10:00


» Location

34-520 Poronin


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 5
34-520 Poronin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in