. Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni dróg gminnych, na terenie Gminy Łęczna, metodą mechaniczną natryskową, przy użyciu farby o barwie koloru białego i czerwonego. Z uzyskaniem odblaskowości poprzez zastosowanie mikrokulek szklanych lub ceramicznych o współczynniku załamania światła powyżej 1,5.

» Notice description

Wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni dróg gminnych, na terenie Gminy Łęczna, metodą mechaniczną natryskową, przy użyciu farby o barwie koloru białego i czerwonego. Z uzyskaniem odblaskowości poprzez zastosowanie mikrokulek szklanych lub ceramicznych o współczynniku załamania światła powyżej 1,5.
Zamówienie będzie wykonywane do wyczerpania kwoty 30000 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 brutto).
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w projekcie umowy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2022 | 15:00


» Location

21-010 Łęczna


» Category assortment

  • Information and signalling elements

» Buyer data

Gmina Łęczna
Plac Kościuszki 5
21-010 Łęczna
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in