Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie linii napowietrznych SN-15 kV na terenie Rejonu Dystrybucji Szczecin

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie linii napowietrznych SN-15 kV na terenie Rejonu Dystrybucji Szczecin

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.07.2022 | 11:00


» Location

Enea Operator Sp. z o.o., Derdowskiego 2, 71-178, Szczecin


» Category assortment

  • Forestry-related services

» Buyer data

Enea Operator Sp. z o.o., Derdowskiego 2, 71-178, Szczecin, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in