Wykonanie remontu piwnic, odwodnienia oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z koniecznym utwardzeniem terenu.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.07.2022 | 09:00


» Location

plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
plac Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in