ZAKUP, MONTAŻ I URUCHOMIENIE KOMPLETNEJ INSTALACJI WENTYLACJI TECHNOLOGICZNEJ DLA ISTNIEJĄCEJ HALI SORTOWANIA ODPADÓW DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.07.2022 | 11:00


» Location

Zjednoczenia 110C
65-120 Zielona Góra
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Zjednoczenia 110C
65-120 Zielona Góra
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in