"Dostawa komputerów przenośnych i tabletów dla Gminy Orchowo w ramach projektu grantowego - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

» Notice description

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dostawę fabrycznie nowych kompletnych, sprawnych technicznie komputerów przenośnych w ilości 160 szt. spełniających wymagania dotyczące parametrów technicznych o których mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2) Dostawa fabrycznie nowych kompletnych, sprawnych technicznie tabletów w ilości 11 szt. spełniających wymagania dotyczące parametrów technicznych określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
3) Dostawa obejmuje zakup sprzętu wraz z zainstalowanym przez producenta systemem operacyjnym. Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt wolny był od wad fizycznych i wad prawnych z minimalnym okresem gwarancji producenta –
36 miesięcy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.07.2022 | 11:30


» Location

62-436 Orchowo


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Gmina Orchowo
ul. Kościuszki 6
62-436 Orchowo
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in