„Przebudowa dachu budynku użytkowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie”

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa dachu budynku użytkowego Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie.
Nieruchomość znajduje się na działkach nr ewid. 600/10 i 600/11, obręb 0001 Opatów ul. Sempołowskiej 1) Zakres robót objętych niniejszym zamówieniem, obejmuje m.in:
- wykonanie nowego pokrycia na konstrukcji drewnianej wraz z wymianą obróbek i rynien oraz docieplenie stropodachu,
- remont kominów,
- wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.07.2022 | 10:00


» Location

27 - 500 Opatów


» Category assortment

  • Cables, wires
  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Opatowski
ul. H. Sienkiewicza 17
27 - 500 Opatów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in