Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy SP nr 1 w Dobczycach