Wykonanie opracowania p.t. Studium komunikacyjne obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ulicy Radzymińskiej do Ronda Żaba.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania p.t. Studium komunikacyjne obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ulicy Radzymińskiej do Ronda Żaba.
Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ oraz w Załączniku nr 1 do Umowy „Opis przedmiotu zamówienia”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.07.2022 | 11:00


» Location

00-950 Warszawa


» Category assortment

  • Consultancy

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in