Budowa punktów świetlnych w ul. Szczupakowej w m. Izbica w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego na ul. Szczupakowej w miejscowości Izbica gm. Serock, na terenie działek nr ewid. 206,1, 210, 211 obr. 09 Izbica zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy Anna Kanclerz Studio Ogrody Pracownia Architektury Krajobrazu, ul. Moniuszki 40, 05 – 200 Wołomin, stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszej SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.07.2022 | 11:30


» Location

05-140 Serock


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Miasto i Gmina Serock
ul. Rynek 21
05-140 Serock
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in