Roboty w zakresie utrzymania oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z realizacją projektów organizacji ruchu na terenie Krakowa z podziałem na 4 części.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.06.2022 | 10:00


» Location

Centralna 53
31-586 Kraków
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services
  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Centralna 53
31-586 Kraków
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in