Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami przy użyciu REMONTERA drogowego typu PATCHER na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w roku 2022