Uzupełnienie i utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 2706P na odcinku Trzciel (granica powiatu) do m. Stara Jabłonka