Przebudowa drogi powiatowej nr 1433K Mokrzyska-Bucze-Mokrzyska w km 0+000,00 do 0+920,00; w km 1+130,00 do 7+870,00; w km 8+261,00 do 8+641,00 w m. Mokrzyska , Bucze , powiat brzeski , gmina Brzesko

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.06.2022 | 10:00


» Location

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
32-800 Brzesko
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works
  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
32-800 Brzesko
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in