Świadczenie usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej w mieście Myszków w obrębie ulicy Kościuszki 16

» Notice description

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: usługa
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2022-06-09
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: śląskie

Zaproszenie do złożenia oferty:

Kalkulacja ceny:

Formularz ofertowy:


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2022 | 23:59


» Location

Ofertę należy przesłać skanem na adres mailowy: bozena.chwedczuk@poczta-polska.pl lub w formie papierowej na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Region Sieci Katowice
Dział Koordynacji Sieci
Pokój nr 244
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice


» Category assortment

  • Post and courier services

» Buyer data

Ofertę należy przesłać skanem na adres mailowy: bozena.chwedczuk@poczta-polska.pl lub w formie papierowej na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Region Sieci Katowice
Dział Koordynacji Sieci
Pokój nr 244
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice


» Contact details

Available after sign in

Sign in