Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepielów-Tymienica-Chotcza w m. Tymienica dł. 990 mb