Prace modernizacyjno – adaptacyjne w budynku Przychodni Specjalistycznej SPZOZ Świdnik, ul. B. Leśmiana 4

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.06.2022 | 10:00


» Location

ul. Bolesława Leśmiana 4
21-040 Świdnik
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Bolesława Leśmiana 4
21-040 Świdnik
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in