„Budowa wodociągu w miejscowościach Aleksandrów, Laski, i Rogów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogów wraz z przepompownią„