Zawarcie umowy ramowej na zakup powierzchni reklamowej w prasie drukowanej lub na portalach internetowych.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej w rozumieniu art. 311 ustawy Pzp. Jej realizacja będzie następować poprzez udzielanie Wykonawcy przez Zamawiającego Zleceń na realizację prac związanych z usługami zakupu powierzchni reklamowej w prasie drukowanej lub na portalach internetowych na potrzeby kampanii społecznych i informacyjnych realizowanych przez Ministra Finansów. Zlecenie udzielane będzie Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę, wyliczoną na podstawie zapisów określonych w Projektowanych postanowieniach Umowy Ramowej,
które stanowią Załącznik G do SWZ.
Celem kampanii społecznych będzie informowanie o programach rządowych, zmianach przepisów prawnych oraz prezentacji zmian i rozwiązań dla poszczególnych grup społecznych i beneficjentów tych programów.
2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień
Umowy Ramowej – Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ).
3 Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projektowanych
postanowieniach Umowy Ramowej, stanowiących Załącznik G do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.04.2022 | 12:00


» Location

00-916 Warszawa


» Category assortment

  • Marketing and PR services

» Buyer data

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in