Wybór Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – TRANS-TACHO”.

» Notice description

Podstawowym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest nadzór techniczny i merytoryczny nad realizacją Projektu i sporządzoną przez przyszłych wykonawców ww. projektu dokumentacją oraz uzupełnienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych po stronie Zamawiającego, co ma umożliwić skuteczne zarządzanie całym Projektem oraz zapewnić prawidłowy nadzór nad wykonywanymi pracami projektowymi.
Wyłoniony Inżynier Kontraktu będzie wsparciem technicznym Zamawiającego w bieżącym nadzorze nad Wykonawcą Systemu oraz odbiorze poszczególnych produktów wytworzonych przez Wykonawcę Systemu, w szczególności: dokumentacji analitycznej, prototypu Systemu, komponentów Systemu, przeprowadzonych testów, a także będzie uczestniczył z głosem doradczym w pracach Komitetu Sterującego oraz Zespołu Projektowego Zamawiającego (Zespół ds. IT). Powyższe ma umożliwić Zamawiającemu planowe i zgodne z wymaganiami i przepisami prawa wdrożenie systemu TRANS-TACHO.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.04.2022 | 12:00


» Location

00-139 Warszawa


» Category assortment

  • Network infrastructure devices
  • Telecommunications infrastructure
  • Licences and software
  • Portable memory storage devices
  • Telecommunications equipment and accessories
  • Hardware, parts and accessories
  • Internet and telephone services
  • Software development
  • Implementation services
  • Maintenance and support

» Buyer data

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in