czyszczenia drogi jonów w hybrydowym spektrometrze mas

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest konieczność przeprowadzenia czyszczenia drogi jonów w hybrydowym spektrometrze mas, nr seryjny: BL20041207PL, model QTRAP 6500, Producent Sciex:
Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) przeprowadzenia czyszczenia optyki jonowej.
Ostateczny termin wykonania usługi: 2022-03-28.
Wszystkie niezbędne do wykonania przeglądu materiały i części dostarczy Wykonawca.
Wszystkie czynności muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi urządzenia, dobrą praktyką inżynierską. Serwis i inżynierowie winni posiadać autoryzację i potwierdzenie szkoleń przez producenta ww. spektrometru.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.03.2022 | 12:00


» Location

24-100 Puławy


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in