Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 4 pakiety.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.04.2022 | 09:00


» Location

40-752 Katowice


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems
  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul.Medyków 16
40-752 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in