Pełnienie funkcji inżyniera projektu w trakcie prowadzenia prac geologicznych których celem jest wykonanie otworu geotermalnego Otwock GT 1

» Notice description

Załącznik A do SWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.06.2022 | 11:00


» Location

05-400 Otwock


» Category assortment

  • Other
  • Construction supervision and other construction services
  • Design services
  • Audit and controlling
  • Accounting

» Buyer data

Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in