Przyłączenie domku jednorodzinnego zlokalizowanego w Tryszczyn, ul. Warzywna dz. nr 200/17 do sieci ENEA Operator poprzez linię SN-15kV "Stopka" zasilaną z GPZ "Koronowo". Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj"

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Przyłączenie domku jednorodzinnego zlokalizowanego w Tryszczyn, ul. Warzywna dz. nr 200/17 do sieci ENEA Operator poprzez linię SN-15kV "Stopka" zasilaną z GPZ "Koronowo". Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj"

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.03.2022 | 10:00


» Location

Enea Operator Sp. z o. o., Warmińskiego 8, 85-054, Bydgoszcz


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Enea Operator Sp. z o. o., Warmińskiego 8, 85-054, Bydgoszcz, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in