Dostawa nabiału

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nabiału, w rodzaju i ilości zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SWZ i umowy- formularz asortymentowo-cenowy, który stanowi integralna część SWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ i umowy– Formularz asortymentowo-cenowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.03.2022 | 10:00


» Location

07-410 Ostrołęka


» Category assortment

  • Dairy products

» Buyer data

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Al. Jana Pawła II 120A
07-410 Ostrołęka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in