Poszerzenie otworu drzwiowego oraz zakup nowych drzwi do sali narad (pok. nr 7) w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Henryka Sienkiewicza 1.

» Notice description

Miasto Inowrocław - Wydział Organizacyjno-Administracyjny (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wymianę drzwi do sali narad (pok. nr 7 na parterze) oraz pozostałe prace w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Henryka Sienkiewicza 1 – zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera projekt techniczny oraz przedmiar robót stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza oraz spełni wszystkie wymagania Zamawiającego zostanie zawarta umowa w formie pisemnej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.03.2022 | 11:00


» Location

88-100 Inowrocław


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in