Nasadzenie zieleni na terenie pasa drogi ul. Stalowej na odcinku od Stacji Metro Szwedzka do przystanku PKP Targówek w Warszawie