Dostawa i montaż fabrycznie nowych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego w fabrycznie nowych pojazdach do zbiórki odpadów

» Notice description

Dostawa i montaż fabrycznie nowych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego w fabrycznie nowych pojazdach zgodnie z SWZ.
Zad. 1: Dostawa i montaż na 9 szt. pojazdów bezpylnych fabrycznie nowych dynamicznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego.
Zad. 2: Dostawa i montaż na 4 szt. pojazdów bezpylnych fabrycznie nowych dynamicznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego.
Zad. 3: Dostawa i montaż na 3 szt. pojazdów bezpylnych fabrycznie nowych dynamicznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego.
Zad. 4: Dostawa i montaż na 3 szt. pojazdów kontenerowych fabrycznie nowych statycznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego.
Zad. 5: Dostawa i montaż na 3 szt. pojazdów kontenerowych fabrycznie nowych statycznych systemów wagowych wraz z serwisem i szkoleniami wymaganymi przez Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.04.2022 | 11:00


» Location

01-161 Warszawa


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
Obozowa 43
01-161 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in