Remont drogi gminnej - Śladków Duży przez wieś nr 316059T od km 0+003 do km 0+587

» Notice description

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drogi gminnej - Śladków Duży przez wieś nr 316059T od km 0+003do km 0+587 biegnącej od skrzyżowania z droga gminną Nr 316058T Śladków Duży – Młyny do skrzyżowania z drogą gminną Nr 316057T Śladków Duży – Pomyków a następnie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0021T Chmielnik – Pińczów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.03.2022 | 10:00


» Location

26-020 Chmielnik


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Chmielnik
Plac Kościuszki 7
26-020 Chmielnik
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in