RD/ZP/24/22 „Usługa wykonania przeglądów i konserwacji z gotowością do usuwania awarii klimakonwektorów zlokalizowanych w budynkach Politechniki Poznańskiej z podziałem na części (pakiety)”