„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic Rolnej i Emigrantów w Ostrołęce”