Zabezpieczenie budynku Klubu Żeglarskiego (OBORA) w systemie zaprojektuj - wybuduj.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu budynku dawnej obory wraz
z cielętnikiem, odpowiednio do Załącznika nr A do SWZ – Programu funkcjonalno-użytkowego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.02.2022 | 11:00


» Location

90-924 Łódź


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in