Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej ZK-DZP.262.4.2022

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej (kod wg CPV: 4531100-0 materiały elektryczne) wg wykazu (asortymentu) podanego w Załączniku Nr 2 do niniejszej SWZ (Specyfikacja zamówienia – Formularz Cenowy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.02.2022 | 10:00


» Location

15-351 Białystok


» Category assortment

  • Electrical and electronic devices

» Buyer data

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in