Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z łącznikiem w formie pawilonu handlowego w Dzierżoniowie na ulicy Prusa, dz. nr 1025, obręb Przedmieście.