„Dostawa urządzenia do pomiarów parametrów kinetycznych oddziaływania białek z ligandami”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do pomiarów parametrów kinetycznych oddziaływania białek z ligandami.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Formularzu wymagań technicznych, który stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Wszystkie podane parametry techniczne podane w Formularzu wymagań technicznych (Załącznik nr 2 do SWZ) są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.02.2022 | 10:00


» Location

02-093 Warszawa


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 1
02-093 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in