Sprawowanie czynności kierownika budowy w ramach realizacji zadania pn. Budowa i wyposażenie domu dla dorosłych osób z autyzmem.