Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej oraz wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Jabłonna (Pakiet 2/77)